Breaking News

Chia Sẻ Code Tự Động UP Avatar Clone - Fanpage Facebook Thông Qua Token


Chức năng của bộ Code này
- Hỗ trợ up ảnh đại diện cho Facebook Clone
- Hỗ trợ thêm up ảnh cho Fanpage phụ thông qua Token

Hướng dẫn sử dụng :
- Mở file progress.php, thay các link ảnh và sửa 1 số chỗ cho phù hợp (nếu thích)
- Chạy index.php nhập list token và Auto
- Code đơn giản, ko làm check die live token vì thấy ko cần thiết.

Demo trong template ALTE: https://webtanglike.com/up/
Download tại : https://webtanglike.com/up/Source-Auto-Up-Avatar-Clone-FB-.zip