middle ad

Chính phủ giảm 15% tiền thuê đất cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

 

Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ ngày 29/5/2020 vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành.

Cụ thể, nội dung Quyết định 22/2020/QĐ-TTg nêu rõ, về đối tượng áp dụng: Các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm, phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (người thuê đất).

Về mức giảm tiền thuê đất, Chính phủ giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với người thuê đất nêu trên. Tuy nhiên, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp (nếu có).

hình ảnh một góc thành phố Hà Nội nhìn từ trên cao nơi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ được giảm 15% tiền thuê đất.
(Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Cũng theo quyết định trên, quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại thửa đất, khu đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp.

Về hồ sơ giảm tiền thuê đất, gồm giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020 của người thuê đất và quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Về trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất, người thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất cho cơ quan thuế, ban quản lý khu công nghệ cao, ban quản lý khu kinh tế, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ ngày 10/08/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Đối với những trường hợp nộp hồ sơ từ ngày 01/01/2021 trở về sau thì không được giảm tiền thuê đất.

Cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp theo quy định, trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ sẽ xác định số tiền thuê đất được giảm, đồng thời ban hành quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất.

Nếu người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2020 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế cũng như pháp luật khác có liên quan.

Nếu người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của quyết định này nhưng sau đó phát hiện qua kiểm tra, thanh tra việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách Nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Nếu không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

 

An Thanh

Similar Videos

0 Nhận Xét: